top of page
Doctor Using Digital Tablet

HANGI KONUDA BILGI EDINMEK İSTIYORSUNUZ?

SSS: SSS

AILE HEKIMI BIZE HANGI HIZMETLERI SUNMAKTADIR?

Aile hekimi yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, yenidoğan, kronik hastalıklar, yaşlı sağlığı ve benzeri taramalar) yapar. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir

AILE HEKIMINE NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

Bir aile hekimine kayıtlı olmayan kişiler, kendilerine en yakın aile sağlığı merkezine ya da ilçe sağlık müdürlüğüne  müracaat ederek bir aile hekimine kayıt yaptırabilirler. İkâmet ettiği bölgeden ayrılan kişiler isterlerse aile hekimlerini değiştirebilirler.

AILE HEKIMLIĞINDE SAĞLIK HIZMETLERI ÜCRETLI MIDIR?

Hayır, ücretsizdir. Muayene, aşılama, birinci basamakta yapılan hizmetler tamamıyla ücretsizdir. Bu işlemler için herhangi bir sosyal güvence aranmamaktadır. Yazılan reçeteler ise kişilerin sosyal güvencesinin durumuna göre ödenmektedir.

bottom of page